I Steinshammerveien bygges 14 eksklusive leiligheter med underjordisk garasje.

Våre betongarbeidere utførte jernbindingsarbeidet på dette prosjektet i løpet av en firemåneders periode. Oppmøte ble avtalt ut i fra behovet på arbeidsplassen, med en til to arbeidsdager per periode. Det ble lagt armering til fundament, armering på platendekke og vegger.

Ønsker du et uforpliktende tilbud?