Oslo kommune bygger en reservevannforsyning stor nok til å gi hele Oslo tilgang på rent drikkevann

Oslo kommune bygger et vanninntak fra Holsfjorden gjennom en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby vest i Oslo.

Under Husebyskogen skal det bygges et topp moderne vannbehandlingsanlegg som skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann. SK Armering utfører armeringsarbeidet på AF anleggs del av prosjektet.

 

 

Ønsker du et uforpliktende tilbud?