Det nye sykehuset i Drammen skal stå klart i 2022-2025, og skal være lokalsykehus for området, samt ha områdefunksjoner for helseforetaket.

Ulike selskaper innen AF systemet er med i byggeprosessen på det nye sykehuset. Da AF Anlegg startet arbeidet med fundamentering og etablering av kjellerkonstruksjonene, ble SK Armering bedt om å levere et team med jernbindere. Bemanningen varierte i forhold til arbeidsmengden, opp til 15 jernbindere fra SK arbeidet på anlegget. Vårt team arbeidet på på prosjektet helt til AF Anlegg var ferdig med sin del av kontrakten.  

Ønsker du et uforpliktende tilbud?