Rehabilitering av dammen ved Evenstad kraftstasjon i Froland.

Tre lag på to mann fra SK Armering jobber rotasjon, for å være med på den grundig oppgraderingsjobben som gjøres på dam Evenstad i Froland. Våre betongarbeidere er med på arbeidet med å forsterke dammen. Ny betong støpes på eksisterende dam, og forankres i selve dammen samt i fjellgrunn.
Arbeidet sikrer at det vil gjøre det mulig å produsere ren, fornybar energi på Evenstad i mange år som kommer.

Ønsker du et uforpliktende tilbud?