AF bygg er tildelt kontrakten for råbygg for sentralbygg vest og servicebygget, med et total areal på 33 000 m3.

Da AF bygg kom inn på neste byggefase på Brakerøya i Drammen, ble SK Armering bedt om å bli med videre i prosjektet. To lag på mellom 7 og 10 jernbindere har jobbet rotasjon siden desember 2021 med å legge armering for sentralbygg og servicebygget på Drammens nye sykehus.

Ønsker du et uforpliktende tilbud?