Enga renseanlegg i Sandefjord ble utvidet med et nytt biologisk rensetrinn for å overhold kravet om fjerning av organisk stoff.

Våre jernbindere la bunnplate og stripefundament for utvidelsen av renseanlegget.

Flinke folk!!

Rune Haugen, prosjektleder for Peab Telemark Vestfold

Ønsker du et uforpliktende tilbud?